Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin


  Hydref-Rhagfyr 2019

   

  HYDREF

  6   Parry Davies (bore,cymun)  Robert Rhys (hwyr)

  13 Dafydd Picton Jones

  20  Parry Davies (bore)          Parch Roger Thomas (hwyr)

  27   Robert Rhys (bore)                                  Parch Roger Thomas (hwyr)

   

  TACHWEDD

   3  Robert Rhys (bore,cymun)  Parry Davies (hwyr)

  10  Parch Dafydd Job

  17  Rhodri Jones (10.30)  Robert Rhys (hwyr)

  24  John Lewis


   

  RHAGFYR


  1     Parry Davies (bore,cymun)  Robert Rhys (hwyr)

  8     Gwilym Tudur

  15   Robert  Rhys (bore)           Parch Roger Thomas (hwyr)

  22   Parry Davies (bore)            Parch Roger Thomas  (hwyr)

  29