HYDREF - RHAGFYR 2023


HYDREF

1    (Bore, Cymun) Parry Davies (Hwyr) Robert Rhys

8    (Bore) Parch. Iwan Rhys JonesPen-y-bont ar Ogwr  (Hwyr) Parch. Iwan Rhys Jones

15  (Bore) Parry Davies  (Hwyr) Robert Rhys

22  (Bore) Parch. Dewi Tudur Lewis, Talsarnau  (Hwyr) Parch. Dewi Tudur Lewis

29  (Bore) Parry Davies  (Hwyr) Robert Rhys


TACHWEDD

5    (Bore, Cymun) Robert Rhys  (Hwyr) Parry Davies

12  (Bore) Dafydd Picton Jones, Bangor  (Hwyr) Dafydd Picton Jones

19  (Bore) Carwyn Graves, Caerfyrddin  (Hwyr) Carwyn Graves

26  (Bore) Parry Davies  (Hwyr) Parch. Roger Thomas


RHAGFYR

3    (Bore, Cymun) Parry Davies (Hwyr) Robert Rhys

10  (Bore) Parry Davies  (Hwyr) Robert Rhys

17  (Bore) Robert Rhys  (Hwyr) Oedfa Garolau

24  (Bore) Parry Davies  (Hwyr) Robert Rhys

25 (Bore Nadolig) Parry Davies

31  (Bore) Parry Davies  (Hwyr) Parry Davies