CYFARFODyDD YR WYTHNOS

Croeso cynnes yn y Celwrn ac ar Zoom:


Oedfaon Dydd Sul, 27 Tachwedd, 2022

10.30yb Dan arweiniad Parry Davies


6.00yh Dan arweiniad Parch. Roger Thomas


Bydd y pregethau ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)  


Cwrdd Gweddi, Nos Fercher, 30 Tachwedd, 2022

7.00yh Adroddiad gwaith gan Parch. Roger Thomas a chyfnod o weddi ar ôl


Bore Coffi, 3 Rhagfyr, 2022

Digwyddiad Nadolig

Dolen i'r sefydliad, link to the foundation

Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad