Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin


  CYFARFODYDD

   

   

   

  Sul 24 Chwefror: Robert Rhys (10.30) Parch Roger Thomas  (6.00)

  Nos Fercher 27 Chwefror am 7.30: Adroddiad Efengylu gan y Parch Roger Thomas a chyfnod o weddi.  CROESO I BAWB


   


   

   

   

         
   


   

   
   

   


     CROESO I BAWB

  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


   


   

   

    

         
   


   

   
   

    


    

  OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00
  NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

  Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.