Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


CYFARFODYDD YR WYTHNOS


Dydd Sul, 09 Mai, 2021:

10.30yb Oedfa gyhoeddus yn y Celwrn ac ar Zoom * dan arweiniad Parry Davies. Y bregeth wedyn ar gael ar y wefan hon ac ar ein sianel YouTube

Ioan 6:35, 'Iesu Grist - Bara'r Bywyd'

6.00yh Cwrdd Gweddi Zoom *


Bore dydd Mawrth, 11 Mai, 2021:

Cyn ymddeol, bu Ifan Mason Davies yn weinidog ar Mount Zion, Aberteifi ac Eglwys Efengylaidd Aberystwyth. Croeso cynnes


Bore Coffi Zoom


Nos Fercher, 12 Mai, 2021:

7.00yh Astudiaeth Zoom ar Ddiwygiad * dan arweiniad Robert Rhys (defnyddir "Revival" gan Dr. Martyn Lloyd Jones)


Tystiolaeth Howie ac Eira Jones:

Tystiolaeth
Roedd Howie ac Eira arfer ffermio yn ardal Pontarddulais. Maen nhw bellach wedi ymddeol ac yn aelodau yn ein heglwys. Croeso i chi wylio'r 
fideo yma, lle mae'r ddau ohonyn nhw yn disgrifio fel daethon nhw i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist

* Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda trwy wasgu yma