CYFARFODyDD YR WYTHNOS

Croeso cynnes yn y Celwrn ac ar Zoom (* gweler islaw):


Oedfaon Dydd Sul, 22 Mai, 2022

10.30yb Parry Davies yn arwain

1 Corinthiaid 13:4-7, Prydferthwch Cariad


6.00yh Parch. Roger Thomas yn arwain

Eseciel 17:22-23, Dyfodiad y Meseia, Iesu Grist, a Thwf Ei Deyrnas


Bydd pregethau ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)  


Cwrdd Gweddi Nos Fercher, 25 Mai, 2022

7.00yh Adroddiad gwaith efengylu gan Parch. Roger Thomas a chyfnod o weddi yn dilyn


Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad


(*) Os am ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni o flaen llaw os gwelwch yn dda trwy wasgu yma