Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


CYFARFODYDD YR WYTHNOS


Trefniadau Dydd Sul, 13 Medi, 2020:

10.30yb Cyfarfod cyhoeddus yn ein hadeilad, 'Y Celwrn' dan arweiniad Parry Davies. Testun: Eseia 51:12 - 52:12, 'Diddanu, Deffro a Dianc!'

 Ar gael hefyd trwy Zoom: 

 

Mae gennym rywfaint o le yn yr adeilad ar gyfer rhai nad ydynt yn aelodau o'r eglwys, ond rhaid cysylltu â ni o flaen llaw i drefnu.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch/anfon neges at 07919356794.


Bydd modd gwrando ar y bregeth o tua 12yp ymlaen 

Sain, gwasgwch YMA

Fideo, gwasgwch YMA

6.00yh Cwrdd Gweddi trwy gyfrwng Zoom

Am fwy o wybodaeth ffoniwch/anfon neges at 07919356794


Nos Fercher, 16 Medi, 2020: 

7.00yh Astudio llythyr Paul at yr Effesiaid, trwy gyfrwng Zoom 

Effesiaid 3:1-13 (2) - Parry Davies

Am fwy o wybodaeth ffoniwch/anfon neges at 07919356794. 


 

 

 

   
 


 

 
 

  


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 

                  


 


 

 

 

   
 


 

 
 

  

 

                  CROESO I BAWB


 

 


 

 

  

   
 


 

 
 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

  

 

                  


 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 


Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

  

   
 


 

 
 

  
OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00

NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.