Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin

   

     CYFARFODYDD:  


   


  Nos Fercher 21 Awst am 7.30: Dim cwrdd arferol oherwydd Cynhadledd Gymraeg Mudiad Efengylaidd Cymru yn Aberystwyth

  Sul 25 Awst: Parry Davies (10.30 a 6.00)


   

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


   


   

   

    

         
   


   

   
   

   
   


   

   

    

         
   


   

   
   

   

      

   

                    


   


   

   

    

         
   


   

   
   

   

   

   
   


   

   

    

         
   


   

   
   

   


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


   


   

   

    

         
   


   

   
   

    


    

  OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00
  NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

  Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.