Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


CYFARFODYDD YR WYTHNOS


Trefniadau Dydd Sul, 31 Mai, 2020:

10.30yb Oedfa trwy Zoom: 

Actau 2:38, "Edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd" - Parch. Roger Thomas

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


Bydd modd gwrando ar y bregeth o tua 12yp ymlaen (4yp fideo sain yn unig heddi)

Sain, gwasgwch YMA 

Fideo, gwasgwch YMA

 

6.00yh Cwrdd Gweddi trwy gyfrwng Zoom

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


Nos Fercher, 03 Mehefin, 2020: 

7.00yh Astudio llythyr Paul at y Philipiaid, trwy gyfrwng Zoom 

Philipiaid 3:12-21, Robert Rhys

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


CROESO I BAWB


 


 

 

 

   
 


 

 
 

  


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 

                  


 


 

 

 

   
 


 

 
 

  

 

                  CROESO I BAWB


 

 


 

 

  

   
 


 

 
 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

  

 

                  


 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 


Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

  

   
 


 

 
 

  
OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00

NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.