CYFARFODyDD YR WYTHNOS

Croeso cynnes, yn y Celwrn, neu dros Zoom:


Cyrddau Dydd Sul, 26 Tachwedd

10.30yb Oedfa bregethu dan arweiniad Parry Davies

6yh
 Oedfa bregethu dan arweiniad Parch. Roger Thomas
Actau 26 adn.1-32, Paul o flaen y brenin Agripa


Ar ôl yr oedfa'r hwyr bydd yna gyfle i gymdeithasu'n ymhellach a chael 
chael tê, coffi


Bydd y pregethau ar gael ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo) ar ôl yr oedfaon  


Cwrdd Gweddi, Nos Fercher, 29 Tachwedd, 2023

7yh Dan arweiniad Parch. Roger Thomas - Adroddiad o waith efengylu'r mis a chyfnod o weddi yn dilyn  


Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad