CYFARFODYDD:  


 


Sul 6 Hydref: Parry Davies (10.30, cymun) Robert Rhys (6.00) 

Nos Fercher 9 Hydref am 7.30: Astudio'r Gair a chyfnod o weddi

 

Sul 13 Hydref: Robert Rhys (10.30) Parch Roger Thomas (6.00)
 

 

                  CROESO I BAWB


Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

 

   
 


 

 
 

  

 

                  CROESO I BAWB


Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

  

   
 


 

 
 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

  

 

                  


 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 


Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

  

   
 


 

 
 

  


  

OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00
NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.