Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin

   

     CYFARFODYDD:  


   


  Sul 15 Medi: Robert Rhys (10.30)  Parry Davies (6.00)


  Nos Fercher 18 Medi am 7.30: Astudio'r Gair a chyfnod o weddi


  Sul 22 Medi: Robert Rhys (10.30)  Parry Davies (6.00)
   

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


   


   

   

   

         
   


   

   
   

      

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


   


   

   

    

         
   


   

   
   

   
   


   

   

    

         
   


   

   
   

   

      

   

                    


   


   

   

    

         
   


   

   
   

   

   

   
   


   

   

    

         
   


   

   
   

   


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


   


   

   

    

         
   


   

   
   

    


    

  OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00
  NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

  Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.