Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


Cyfarfodydd yr wythnos


Dydd Sul, 26 Medi, 2021:

Oedfaon yn y Celwrn ac ar Zoom (*gweler islaw)

10.30yb Dan arweiniad Dr. Gwyn Davies, Aberystwyth - Ioan 6:37, 'Pam mae pobl yn gwrthod credu?'

6yh Dr. Gwyn Davies eto yn arwain - Ioan 6:38-40, 'Cynllun Iesu Grist'

Bydd pregethau ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)

 

Nos Fercher, 29 Medi, 2021:

7.00yh Cwrdd Gweddi yn y Celwrn a thros Zoom dan arweiniad --- (*)

 

Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad


* Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda trwy wasgu yma