Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin
  CYFARFODYDD:    Nos Fercher 24 Ebrill am 7.30 Adroddiad Efengylu gan y Parch Roger Thomas a chyfnod o weddi.

  Sul 28 Ebrill : Robert Rhys (10.30) Parch Roger Thomas (6.00)

      

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


   


   

   

    

         
   


   

   
   

   

   

   
   


   

   

    

         
   


   

   
   

   


  CROESO I BAWB

  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


   


   

   

    

         
   


   

   
   

    


    

  OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00
  NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

  Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.