Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


CYFARFODYDD YR WYTHNOS


Dydd Sul, 20 Mehefin, 2021:

10.30yb Oedfa gyhoeddus yn y Celwrn ac ar Zoom * dan arweiniad Robert Rhys. Bydd e'n pregethu ar y rhan yma o'r Beibl:

Salm‬ ‭118:23, "Gwaith yr ARGLWYDD yw hyn, ac y mae'n rhyfeddod yn ein golwg"

Bydd y bregeth ar gael wedyn ar y wefan hon ac ar ein sianel YouTube

6.00yh Cwrdd Gweddi Zoom * Bore Coffi Zoom nesaf yng Nghorffenaf, dyddiad i'w gadarhau:

11yb Cyfle i gymdeithasu a chlywed tystiolaeth Janet Roberts, un o aelodau yr eglwys


Bore Coffi Robert Thomas

Gair o anogaeth gan Parch. Robert Thomas (Llandrindod), gwasgwch yma
 


Nos Fercher, 23 Mehefin, 2021:

7.00yh Astudiaeth Zoom ar Ddiwygiad * dan arweiniad Parry Davies (defnyddir "Revival" gan Dr. Martyn Lloyd Jones) - yn yr astudiaeth heno bydd Robert yn edrych nôl dros yr astudiaethau ac yn crynhoi yr hyn rydyn ni wedi dysgu Tystiolaeth Parch. Ifan Mason Davies, Goginan:

             

Ifan Goginan

Yn y fideo yma, mae Parch. Ifan Mason Davies yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist. Gwasgwch yma i wylio'r fideo. Cysylltwch â ni yma os hoffech wybod mwy am y pethau hyn

* Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda trwy wasgu yma