Nos Fercher 19 Chwefror am 7.30: Cyfarfod dan arweiniad Dr Gareth Edwards, Sefydliad y Cristion.
SYLWER MAI YNG NGHARTREF GARETH AC ANN MORGAN Y BYDD Y CYFARFOD HWN

Dydd Sul 23 Chwefror: Cyfarfodydd am 10.30 a 6.00 dan arweiniad y Parch Derrick Adams, AberystwythCROESO I BAWB

Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

 

   
 


 

 
 

  


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 

                  


 


 

 

 

   
 


 

 
 

  

 

                  CROESO I BAWB


Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

  

   
 


 

 
 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

  

 

                  


 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 


Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

  

   
 


 

 
 

  
OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00

NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.