Trefniadau Sul 29 Mawrth:


Daniel 6 - Daniel yn Ffau'r llewod
Ar y wefan hon o 10.00yb ymlaen (ewch i Pregethau)

ac ar ar sianel Youtube yr eglwys (chwiliwch youtube.com am Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin)

 

6.00yh Cwrdd Gweddi trwy gyfrwng Skype; am fwy o wybodaeth cysyllter â robert.rhys@gmail.com

 


 


 

 

 

   
 


 

 
 

  


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 

                  


 


 

 

 

   
 


 

 
 

  

 

                  CROESO I BAWB


 

 


 

 

  

   
 


 

 
 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

  

 

                  


 


 

 

  

   
 


 

 
 

 

 

 
 


 

 

  

   
 


 

 
 

 


Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin


 


 

 

  

   
 


 

 
 

  
OEDFAON Y SUL: 10.30 A 6.00

NOS FERCHER 7.30: CWRDD GWEDDI AC ASTUDIAETH                              

Mae croeso i  bawb yng nghyfarfodydd yr eglwys. Maent yn oedfaon sy'n cynnwys canu emynau, darllen a gweddio,a  phregeth yn ganolbwynt i'r cyfan.