Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


CYFARFODYDD YR WYTHNOS


Dydd Sul, 25 Gorffenaf, 2021:

Oedfaon gyhoeddus yn y Celwrn ac ar Zoom (*gweler islaw)

10.30yb Dan arweiniad Robert Rhys:
Genesis 3, 'Sut mae deall y byd?'

6yh Dan arweiniad Parch. Roger Thomas:
2 Brenhinoedd 19:14, "Cymerodd Heseceia y neges...a'i hagor yng ngŵydd yr ARGLWYDD"

Bydd bregeth ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)

 

Nos Fercher, 28 Gorffenaf, 2021:

7.00yh Adroddiad Efengylu dros Zoom gan Parch. Roger Thomas a chyfnod o weddi (*)

 

Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad


* Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda trwy wasgu yma