CYFARFODyDD YR WYTHNOS

Croeso cynnes yn y Celwrn ac ar Zoom:


Oedfaon Dydd Sul, 02 Hydref, 2022

10.30yb Robert Rhys

Salm 139,  Mawr yw dirgelwch duwioldeb

Gweinyddir y cymun ar ôl yr oedfa


6.00yh  ParryDavies

Rhufeiniad 8 adn.2, Rhyddid! Rhyddid!


Bydd y pregethau ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)  


Cwrdd Gweddi Nos Fercher, 05 Hydref, 2022

7.00yh Dan arweiniad Parry Davies


Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad