CYFARFODyDD yr Eglwys

Croeso cynnes, yn y Celwrn a thros Zoom:

 

Oedfaon Dydd Sul, 16 Mehefin

Yn arwain ac yn pregethu:

10.30yb Parry Davies

Parhau â'r gyfres yn Hebreaid 11


6yh Robert Rhys

Parhau â'r gyfres yn Efengyl Marc


Ar ôl oedfa'r hwyr bydd yna gyfle i gymdeithasu'n ymhellach a chael tê, coffi


Nos Fercher, 19 Mehefin

7yp Rhys Roberts yn siarad am waith Sefydliad y Cristion


Oedfaon Dydd Sul, 23 Mehefin

Yn arwain ac yn pregethu:

10.30yb Robert Rhys

Parhau â'r gyfres yn Efengyl Marc


6yh Parry Davies


Ar ôl oedfa'r hwyr bydd yna gyfle i gymdeithasu'n ymhellach a chael tê, coffi


Cwrdd Gweddi, Nos Fercher, 26 Mehefin

7yp Adroddiad ar waith efengylu'r mis gan Parch. Roger Thomas a chyfnod o weddi yn dilyn


Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad