CYFARFODyDD YR WYTHNOS

Croeso cynnes yn y Celwrn ac ar Zoom:


Oedfaon Dydd Sul, 03 Gorffenaf, 2022

10.30yb Dan arweiniad Parry Davies. Gweinyddir y cymun ar ôl y cwrdd

1 Corinthiaid 13 adn.8, Parhad Cariad (7)


6.00yh Dan arweiniad Robert Rhys 

Salm 135: "Yr Arglwydd a wnaeth yr hyn oll a fynnai yn y nefoedd, ac yn y ddaear, yn y môr, ac yn yr holl ddyfnderau."


Bydd pregethau ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)  


Cwrdd Gweddi Nos Fercher, 06 Gorffenaf, 2022

7.00yh Dan arweiniad Robert Rhys


Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad