CYFARFODyDD YR WYTHNOS

Croeso cynnes yn y Celwrn ac ar Zoom:


Oedfaon Dydd Sul, 14 Awst, 2022


10.30yb Croesawn yn gynnes bore dydd Sul Gari Lewis, Llwynhendy

Bydd yn arwain yr oedfa ac yn pregethu ar 1 Timotheus 6:11-16, Y Gyffes Lew


6.00yh Parry Davies yn arwain

Philipiaid 3 adn. 12, Dod a Bod yn Gristion


Bydd y pregethau ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)  


Cwrdd Gweddi Nos Fercher, 17 Awst, 2022

7.00yh Dan arweiniad Parry Davies


Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad