Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin  Cyfarfodydd:   Nos Fercher 24 Ebrill am 7.30 Adroddiad Efengylu gan y Parch Roger Thomas a chyfnod o weddi

  Sul 28 Ebrill : Robert Rhys (10.30) Parch Roger Thomas (6.00)

      

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin