Cyfarfodydd yr wythnos: 


 


Sul 10 Tachwedd: Cyfarfodydd dan arweiniad y Parch Dafydd Job (Bangor) am 10.30 a 6.00


Nos Fercher 13 Tachwedd am 7.30: Astudio'r Gair a  chyfnod o weddi.


CROESO I BAWB

Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin