Cyfarfodydd yr wythnos: 


Nos Fercher 22 Ionawr am 7.30: Astudio'r Gair a chyfnod o weddi

Dydd Sul 26 Ionawr: cyfarfodydd dan arweiniad Parry Davies (10.30) a'r Parch Adrian Brake (6.00) [Byddwn yn croesawu aelodau Carmarthen Evangelical Church am gyfeillach ar ôl y cyfarfod nos.]


Nos Fercher 29 Ionawr am 7.30 : Ymweliad gan Lydia Adams fydd yn sôn am ei gwaith cenhadol yn Slofenia

 


CROESO I BAWB

Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin