Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin  Cyfarfodydd: 


   


  Nos Fercher 21 Awst am 7.30: Dim cwrdd arferol oherwydd Cynhadledd Gymraeg Mudiad Efengylaidd Cymru yn Aberystwyth

  Sul 25 Awst: Parry Davies (10.30 a 6.00)   

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin