Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


Cyfarfodydd yr wythnos


Trefniadau Dydd Sul, 31 Mai, 2020:

10.30yb Oedfa trwy gyfrwng Zoom: 

Actau 2:38, "Edifarhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd" - Parch. Roger Thomas

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk

Bydd modd gwrando ar y bregeth o tua 12yp ymlaen (4yp fideo sain yn unig heddi)

Sain, gwasgwch YMA

Fideo, gwasgwch YMA

6.00yh Cwrdd Gweddi trwy gyfrwng Zoom

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


Nos Fercher, 03 Mehefin, 2020: 

7.00yh Astudio llythyr Paul at y Philipiaid, trwy gyfrwng Zoom:

Philipiaid 3:12-21, Robert Rhys

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


CROESO I BAWB