Cyfarfodydd yr wythnos: 


 


 

Nos Fercher 9 Hydref am 7.30: Astudio'r Gair a chyfnod o weddi

Dydd Sadwrn 12 Hydref 10.00 am - 12.00. Bore Coffi er budd Llyfrau Llafar Cymru. Crefftau o safon ar werth. Mynediad £2.50

 

Sul 13 Hydref: Robert Rhys (10.30) Parch Roger Thomas  (6.00)

CROESO I BAWB

Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin