Cyfarfodydd yr wythnos: 


Trefniadau Sul 29 Mawrth:


Daniel 6 - Daniel yn Ffau'r llewod
Ar y wefan hon o 10.00yb ymlaen (gwasgwch YMA) ac ar sianel YouTube yr eglwys (gwasgwch YMA)

 

6.00yh Cwrdd Gweddi trwy gyfrwng Skype; am fwy o wybodaeth cysyllter â robert.rhys@gmail.com

 CROESO I BAWB