Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


Newyddion


Dydd Sul, 24 Hydref, 2021:

Oedfaon yn y Celwrn ac ar Zoom (*gweler islaw)

10.30yb Dan arweiniad Parry Davies -  Haggai 1:1, 'Cyflwyno cymeriadau, Cyd-destun consyrnol, Cyhoeddiad Duw'

6yh Dan arweiniad Robert Rhys - Parhau i edrych ar Salm 119

Bydd pregethau ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)

 

Nos Fercher, 27 Hydref, 2021:

7.00yh Cwrdd Gweddi yn y Celwrn a thros Zoom dan arweiniad Parch. Roger Thomas (*)

 

Sgwrs a Phaned, Bore Sadwrn, 23 Hydref, 2021

Croeso cynnes i'r cwrdd gwragedd. Allwch chi gysylltu o flaen llaw os gwelwch yn dda os ydych yn gobeithio dod, diolch; revrogerthomas@yahoo.co.uk

           -

Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad


 * Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda trwy wasgu yma