Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin  Cyfarfodydd: 


   


  Nos Fercher 19 Mehefin am 7.30: Astudio'r Gair a chyfnod o weddi

  Sul 23 Mehefin: Parch Sulwyn Jones (10.30) Parch Roger Thomas (6.00)

      

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin