Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


NEWYDDION

Croeso cynnes, yn y Celwrn ac ar Zoom (* gweler islaw):


Dydd Sul, 30 Ionawr, 2022:

10.30yb Oedfa dan arweiniad Parry Davies 
Haggai 2:20-23, "Y Farn a'r Fodrwy"

6.00yh Oedfa dan arweiniad Parch. Roger Thomas
Jeremeia 9:24,
"
Ond y sawl sy'n ymffrostio, ymffrostied yn hyn: ei fod yn fy neall ac yn fy adnabod i"

Bydd pregethau ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)

 

Nos Fercher, 02 Chwefror, 2022:

7.00yh Cwrdd gweddi dan arweiniad Parry Davies

 

Sgwrs a Phaned

Croeso cynnes i'r cwrdd gwragedd

                      Rhag.4

Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad


(*) Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni o flaen llaw os gwelwch yn dda trwy wasgu yma