Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


Newyddion


Dydd Sul, 28 Tachwedd, 2021:

Oedfaon yn y Celwrn ac ar Zoom (*gweler islaw)

Gwyon Jenkins, Llanelli, yn arwain y ddwy oedfa

10.30yb Marc 2:1-17, Awdurdod Iesu Grist i faddau pechodau

6yh Salm 103, "Fy enaid, bendithia'r ARGLWYDD"

Bydd 
pregethau 
ar gael wedyn ar ein gwefan (fersiwn sain) ac ar ein sianel YouTube (fersiwn fideo)

 

Nos Fercher, 01 Rhagfyr, 2021:

7.00yh Cwrdd Eglwys yn y Celwrn ac ar Zoom - Aelodau yn unig (*)

 

Sgwrs a Phaned

Croeso cynnes i'r cwrdd gwragedd

                      cwrdd gwragedd

Stori Janet Roberts

Janet Roberts, un o aelodau'r eglwys, yn rhannu fel daeth i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist a fel mae Duw wedi ei harwain hyd y presennol. Gwasgwch yma i wylio


Profiad


 * Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni o flaen llaw os gwelwch yn dda trwy wasgu yma