Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


Newyddion


Neges Gwener y Groglith

Gwasgwch yma i wrando

Pam cofior groes?


Dydd Sul, 11 Ebrill, 2021:

10.30yb Oedfa gyhoeddus yn y Celwrn ac ar Zoom * dan arweiniad Parry Davies. Y bregeth wedyn ar gael ar y wefan hon ac ar ein sianel YouTube

Eseia 55:2-3, 'Gwrandewch!'

6.00yh Cwrdd Gweddi Zoom


Nos Fercher, 14 Ebrill, 2021:

7.00yh Astudiaeth Zoom ar Ddiwygiad * dan arweiniad Robert Rhys (defnyddir "Revival" gan Dr. Martyn Lloyd Jones)


Tystiolaeth Howie ac Eira Jones:

Tystiolaeth
Roedd Howie ac Eira arfer ffermio yn ardal Pontarddulais. Maen nhw bellach wedi ymddeol ac yn aelodau yn ein heglwys. Croeso i chi wylio'r 
fideo yma, lle mae'r ddau ohonyn nhw yn disgrifio fel daethon nhw i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist

* Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda trwy wasgu yma