Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin  Cyfarfodydd: 

   


  Sul 24 Chwefror: Robert Rhys (10.30) Parch Roger Thomas  (6.00)

  Nos Fercher 27 Chwefror am 7.30: Adroddiad Efengylu gan y Parch Roger Thomas a chyfnod o weddi.


   

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin