Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin  Cyfarfodydd:   Sul 12 Mai: Dr Phil Ellis (10.30 a 6.00)

  Nos Fercher 15 Medi am 7.30: Astudio’r Gair a chyfnod o weddi

  Sadwrn 18 Mai: Cymanfa Eglwysi Efengylaidd Cymraeg y de yn yr Atom, dechrau am 10.30: siaradwr Parch Trystan Hallam.

  Sul 19 Mai: Robert Rhys (10.30) Parch Roger Thomas (6.00)

      

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin