Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


CYFARFODYDD YR WYTHNOS


Trefniadau Dydd Sul, 01 Tachwedd, 2020:

10.30yb Oedfa Zoom dan arweiniad Parch. Roger Thomas

1 Brenhinoedd 17 Hanes y proffwyd Elias a'r weddw yn Sareffath
Bydd modd gwrando ar y bregeth ar ôl 12yp:
Sain, gwasgwch YMA
Fideo, gwasgwch YMA

6.00yh Cwrdd Gweddi Zoom


Am fwy o wybodaeth ffoniwch/anfon neges at 07919356794


Nos Fercher, 04 Tachwedd, 2020: 

7.00yh Astudiaeth Zoom - Llythyr Paul at yr Effesiaid, dan arweiniad Robert Rhys 

Effesiaid 5:5-21 (1)

Am fwy o wybodaeth ffoniwch/anfon neges at 07919356794


CROESO I BAWB