Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


Cyfarfodydd yr wythnos


Trefniadau Dydd Sul, 02 Awst, 2020:

10.30yb Oedfa trwy gyfrwng Zoom: 

Ioan 6:16-21, 'Y Brenin a'r Storm' - Rhodri Jones

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk

Bydd modd gwrando ar y bregeth o tua 12yp ymlaen 

Sain, gwasgwch YMA

Fideo, gwasgwch YMA

6.00yh Cwrdd Gweddi trwy gyfrwng Zoom

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


Nos Fercher, 04 Awst, 2020: 

7.00yh Astudio llythyr Paul at yr Effesiaid, trwy gyfrwng Zoom 

Effesiaid 1:15-32, Gweddi Paul - Parry Davies

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


CROESO I BAWB