Cyfarfodydd yr wythnos: 

 

 

Nos Fercher 19 Chwefror am 7.30: Cyfarfod dan arweiniad Dr Gareth Edwards, Sefydliad y Cristion. SYLWER MAI YNG NGHARTREF GARETH AC ANN MORGAN Y BYDD Y CYFARFOD HWN

Dydd Sul 23 Chwefror: Cyfarfodydd am 10.30 a 6.00 dan arweiniad y Parch Derrick Adams, Aberystwyth

 


CROESO I BAWB

Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin