Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin  Cyfarfodydd: 

     Sul 17 Mawrth: Parry Davies (10.30) Robert Rhys (6.00)

  Nos Fercher 20 Mawrth am 7.30  - Cwrdd Eglwys i aelodau.

   

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin