Cyfarfodydd yr wythnos: 


 


Dydd Sul 8 Rhagfyr: Cyrddau dan arweiniad Gwilym Tudur (10.30 a 6.00)

Nos Fercher 11 Rhagfyr am 7.30: astudio’r Gair a gweddi

CROESO I BAWB

Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin