Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


CYFARFODYDD YR WYTHNOS


Dydd Sul, 28 Chwefror, 2021:


10.30yb Oedfa Gyhoeddus yn y Celwrn, Heol yr Hen Orsaf ac ar Zoom *, dan arweiniad Gwyon Jenkins .  Y bregeth ar gael wedyn ar y wefan hon ac ar ein sianel YouTube6.00yh Cwrdd Gweddi Zoom


Bore Llun, 1 Mawrth, Dydd Gŵyl Dewi, am 11, bore coffi Zoom, sgwrs gan Robert Rhys ar 'Griffith Jones Llanddowror a Chyfieithwyr Wycliffe heddiw'

Bore Coffi 1 Mawrth


Nos Fercher, 3 Mawrth, 2021:

7.ooyh Astudiaeth Zoom ar Ddiwygiad * dan arweiniad Robert Rhys (defnyddir "Revival" gan Dr. Martyn Lloyd Jones yn ganllaw)

Tystiolaeth Howie ac Eira Jones:

Tystiolaeth
Roedd Howie ac Eira arfer ffermio yn ardal Pontarddulais. Maen nhw bellach wedi ymddeol ac yn aelodau yn ein heglwys. Croeso i chi wylio'r 
fideo yma, lle mae'r ddau ohonyn nhw yn disgrifio fel daethon nhw i adnabod yr Arglwydd Iesu Grist

* Os am ddod i'r capel neu ymuno dros Zoom, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda trwy wasgu YMA