Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin  Cyfarfodydd: 


   


   


  Sul 15 Medi: Robert Rhys (10.30)  Parry Davies (6.00)


  Nos Fercher 18 Medi am 7.30: Astudio'r Gair a chyfnod o weddi


  Sul 22 Medi: Robert Rhys (10.30)  Parry Davies (6.00)
   

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin