Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin  Cyfarfodydd: 


     Sul 14 Gorffennaf: Parry Davies (10.30) Robert Rhys (6.00)


  Nos Fercher 17 Gorffennaf am 7.30: Cwrdd Eglwys

      

   

                    CROESO I BAWB


  Cynhelir y cyfarfodydd yn adeilad yr Eglwys yn Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin