Oherwydd y sefyllfa gyda'r firws cofid-19, mae trefn y cyfarfodydd wedi newid. Dyma ar hyn o bryd yw trefn yr wythnos:


Cyfarfodydd yr wythnos


Trefniadau Dydd Sul, 12 Gorffenaf, 2020:

10.30yb Oedfa trwy gyfrwng Zoom: 

Salm 42:1-5, Gobaith mewn Galar - Dr. Gwyn Davies

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk

Bydd modd gwrando ar y bregeth o tua 12yp ymlaen 

Sain, gwasgwch YMA

Fideo, gwasgwch YMA

6.00yh Cwrdd Gweddi trwy gyfrwng Zoom

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


Nos Fercher, 15 Gorffenaf, 2020: 

7.00yh Astudio llythyr Paul at yr Effesiaid, trwy gyfrwng Zoom 

Yn y cwrdd byddwn ni'n edrych ar gefndir y llythyr a rhai o'r adnodau agoriadol - Parch. Roger Thomas

Am fwy o wybodaeth cysyllter â revrogerthomas@yahoo.co.uk


CROESO I BAWB