Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin


  Croeso i wefan 

  Eglwys  Efengylaidd Caerfyrddin

  Heol yr Hen Orsaf, Caerfyrddin, SA31 1JN


  Dilynwch ni ar twitter: @Y_Fesen

  ac ar Facebook: @eglwyscaerfyrddin

   

  EGLWYS

  Er bod y gair 'eglwys' yn aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adeilad arbennig, mewn gwirionedd y mae'r gair yn cyfeirio at gymdeithas o bobl. Yn y Testament Newydd mae'n cael ei ddefnyddio i sôn am bobl sy'n dod at ei gilydd am eu bod yn credu yn Iesu Grist fel eu Gwaredwr a'u Harglwydd.

  EFENGYLAIDD

  Ystyr 'efengyl' yw 'newyddion da'. Pobl y 'newyddion da' am Iesu Grist, felly, yw pobl 'efengylaidd' - pobl sy'n credu bod maddeuant pechodau, perthynas real â Duw, bywyd tragwyddol, ystyr newydd i fywyd, a llu o fendithion eraill i'w cael yn Iesu Grist.

  CAERFYRDDIN

  Rydym yn falch o gydnabod ein perthynas â Christnogion eraill ledled Cymru a thrwy'r byd. Ond ein dymuniad yw addoli a gwasanaethu'r Arglwydd Iesu Grist yma yng Nghaerfyrddin a'r ardaloedd oddi amgylch, a hynny drwy'r Gymraeg. Rydym yn cyfarfod yn ein hadeilad yn Heol yr Hen Orsaf.