GORFFENNAF - MeDI 2024


GORFFENNAF

7    (Bore, Cymun) Parry Davies  (Hwyr) Robert Rhys

14   (Bore) Robert Rhys  (Hwyr) Parry Davies

21  (Bore) John Lewis, Pen-y-bont ar Ogwr  (Hwyr) John Lewis

28  (Bore) Parry Davies  (Hwyr) Robert Rhys


Awst

4    (Bore, Cymun) Parry Davies  (Hwyr) Parch. Roger Thomas

11  (Bore) Gari Lewis, Llanelli  (Hwyr) Parry Davies

18  (Bore) Robert Rhys  (Hwyr) Parch. Roger Thomas

25  (Bore) Robert Rhys  (Hwyr) Parch. Roger Thomas


MEDI

1    (Bore, Cymun) -  (Hwyr) -

   (Bore) Parch. Gareth EdwardsPen-y-bont ar Ogwr  (Hwyr) Parch. Gareth Edwards

15  (Bore) -  (Hwyr) -

22  (Bore) -  (Hwyr) -

29  (Bore) Parch. Dafydd Job, Bangor  (Hwyr) Parch. Dafydd Job