Dolenni

http://www.cwmpawd.org (Eglwys Efengylaidd Caerdydd)

http://www.capelyffynnon.org (Eglwys Efengylaidd Gymraeg Bangor)

http://eglwysefengylaiddaberystwyth.co.uk

http://www.mudiad-efengylaidd.org (Mudiad Efengylaidd Cymru)

http://www.carmarthenevangelicalchurch.org/ (Eglwys Efengylaidd Saesneg Caerfyrddin)