Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin


   GORFFENNAF - MEDI 2019


  GORFFENNAF

  7  Parch Trystan Hallam

  14  Parry Davies (bore)  Robert Rhys (hwyr)

  21  Parry  Davies (bore) Parch Roger Thomas (hwyr)

  28   Parch Roger Thomas (bore) Parch Adrian Brake (6.00)


        

  AWST


  4   Parry Davies (bore, cymun)  Parch Roger Thomas (hwyr)

  11 Gary Lewis (bore)  Parch Roger Thomas (hwyr)

  18 Robert Rhys 

  25 Parry Davies

      

  MEDI

  1    Robert Rhys (bore, cymun)  Parch Roger Thomas (hwyr)

  8    John Aaron

  15  Robert Rhys (bore)   Parry Davies (hwyr)

  22  Robert Rhys (bore)   Parry Davies (hwyr)

  29  Parry Davies (bore)  Robert Rhys (hwyr)