Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin


   GORFFENNAF - MEDI 2019


  GORFFENNAF

  7  Parch Trystan Hallam

  14

  21  Parry  Davies (bore) Parch Roger Thomas (hwyr)

  28  Robert Rhys (bore)  Parch Roger Thomas (hwyr)


        

  AWST


  4   Parry Davies (bore, cymun) 

  11 Gary Lewis (bore)  Parch Roger Thomas (hwyr)

  18 Robert Rhys (bore)  Parch Roger Thomas (hwyr)

  25 Gwilym Tudur

      

  MEDI

  1    Robert Rhys (bore, cymun)  Parry Davies (hwyr)

  8    John Aaron

  15

  22

  29