GORFFENNAF - MEDI 2019


GORFFENNAF

5    Robert Rhys (bore, cymun)

12  Dr Gwyn Davies

19  Parry  Davies (bore) Parch Roger Thomas (hwyr)

26  Robert Rhys (bore) Parch Adrian Brake (6.00)


      

AWST


2   Parry Davies (bore, cymun)  Robert Rhys (hwyr)

9  

16  Gari Lewis (bore)

23                           Parch Roger Thomas (hwyr)

30                           Parch Roger Thomas (hwyr)

    

MEDI

6    Robert Rhys (bore, cymun)  Parry Davies (hwyr)

13    

20  Parch Meirion Thomas

27  Gwyon Jenkins