GORFFENAF - MEDI 2022


GORFFENNAF

  Parry Davies (bore, cymun)  Robert Rhys (hwyr)

10  Parch. Meirion Thomas (bore)  Parch. Meirion Thomas (hwyr)

17  Robert Rhys (bore)  Parch. Roger Thomas (hwyr)

24  Robert Rhys (bore)  Emyr Jones (hwyr)

31  Parry Davies (bore)  Parch. Roger Thomas (hwyr)

      

AWST

7    Robert Rhys (bore, cymun)  Parry Davies (hwyr)

14  Gari Lewis (bore)  Parry Davies (hwyr)

21  Parry Davies (bore)  Parch. Roger Thomas (hwyr)

28  Dewi Tudur (bore)  Dewi Tudur (hwyr)

      

MEDI

4    Parry Davies (bore, cymun)  Parch. Roger Thomas (hwyr)

11  Dewi George (bore)  Robert Rhys (bore)

18  Robert Rhys (bore)  Parry Davies (hwyr)

25  Dr. Gwyn Davies (bore)  Dr. Gwyn Davies (hwyr)