Eglwys Efengylaidd Caerfyrddin


  Ebrill - Mehefin 2019

  EBRILL

  7     Robert Rhys  (bore, cymun)        Parry Davies (hwyr)

  14   Carwyn Graves

  21   Parry Davies (bore)      Roger Thomas (hwyr)

  28  Robert Rhys  (bore)       Roger Thomas (hwyr)

  MAI 

  5  Parry Davies (bore, cymun)   Robert Rhys (hwyr)

  12  Dr Phil Ellis

  19  Robert Rhys (bore)  Roger Thomas (hwyr)

  26 Parry Davies (bore)  Roger Thomas (hwyr)

  MEHEFIN

  2  Parch Derrick Adams

  9  Parch Iwan Rhys Jones

  16 Parch Sulwyn Jones (bore)   Parry Davies (hwyr)

  23  Parry Davies (bore)  Roger Thomas (hwyr)

  30  Robert Rhys (bore)  Roger Thomas (hwyr)