Hanes

Yn 1989 y ffurfiwyd Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerfyrddin gyda'r Parch Dafydd Morris yn weinidog arni. Roedd Eglwys Efengylaidd wedi'i sefydlu yng Nghaerfyrddin yn 1974 a oedd yn cynnal rhai gwasanaethau Cymraeg ac wrth i'r gwaith gynyddu teimlwyd mai'r ffordd orau i gyhoeddi'r efengyl i Gymry'r cylch fyddai sefydlu eglwys Gymraeg annibynnol. Mae'r ddwy eglwys yn dal i ystyried eu hunain yn chwaer eglwysi ac am 20 mlynedd roeddent yn cyfarfod yn yr un adeilad. Llwyddodd yr Eglwys Efengylaidd Gymraeg i brynu adeilad yn Heol yr Hen Orsaf yn 2008, gan addoli yno am y tro cyntaf ddechrau Gorffennaf 2009. Er mai hanes diweddar yw hwn i gyd rydym hefyd yn arddel ein perthynas trwy ras â thraddodiad efengylaidd ardderchog tref Caerfyrddin, tref y ddau David Charles a'r dref lle y cyhoeddwyd gweithiau mawrion Williams Pantycelyn.